Spring til indhold

Nye fokusområder for sikkerhed

Udviklingen indenfor automobil sikkerhed står aldrig stille, og nye temaer dukker hele tiden op. Mange kørestole og hjælpemidler er i dag ikke konstrueret til at kunne modstå belastningen ved et trafikuheld. For kørestolsbrugere der transporteres i bil, betyder det en væsentlig sikkerhedsrisiko, som der indtil for kort tid siden, kun har været begrænset fokus på. Det har ændret sig med vedtagelse af et EU direktiv (2007/46) og EU forordning 214/2014, tillæg 3, der omhandler procedurer for test og godkendelse af fastspændingsudstyr og sikkerhedsseler til kørestolsbrugere i biler.

Der er kommet øget fokus på sikkerheden, når kørestole anvendes som et sæde i køretøjer. Det har bl.a. bevirket at der i kørestolslicitationer stilles krav om, at kørestol og fastspændingssystem skal crash testes sammen og leve op til ISO 7176-19. Vi modtager et stigende antal forespørgsler omkring hvilke kørestolsmodeller, der er blevet testet med vores docking system, og ikke mindst hvordan docking systemet skal monteres korrekt på kørestolen.

Vi oplever at bilombyggere og hjælpemiddelterapeuter i stigende grad vil forsikre sig at de ikke kommer til at ugyldiggøre kørestolens CE-mærkning ved montering af et docking system, hvilket man desværre gør, hvis man ikke følger kørestolsproducentens anvisninger.

Dahl Engineering har med over 25 års erfaring inden for udvikling, sikkerhedstest og produktion af automobiludstyr en omfattende viden på dette område.

Som underleverandør af komponenter kan vi også tilbyde et tæt samarbejde omkring udvikling og test/godkendelse af komponenterne i den helhed, hvori de skal anvendes.