Spring til indhold

Det kan gå så gruelig galt – Når man anvender en kørestol som bilsæde

Vi har udvalgt nogle eksempler fra vores arbejde med crashtest og udvikling af fastspændingsudstyr og kørestole. Eksemplerne giver et realistisk billede af hvad der kan ske under en kollision med 48-50 km/t.

Eksemplerne illustrerer nogle af de mange faktorer, der kan have indflydelse på sikkerheden, positive som negative. Erfaringsmæssigt består 4 ud af 5 kørestole ikke ISO testen, første gang vi crashtester den.

Videooptagelserne understreger nødvendigheden af at teste kørestole, fastspændingsudstyr og sikkerhedsseler i sin sammenhæng og brugssituation, for at få et fuldstændigt billede af sikkerheden.

Hvad kan man gøre for at forbedre sikkerheden og sikre sig imod de viste situationer?

Stil krav til kørestol og bilombygning

Problematikken kan umiddelbart virke meget uoverskuelig, men det vil give en stor øgning af sikkerheden hvis alle aktører på området tager ansvar og arbejder sammen, det ved vi af erfaring.

Vi har alle et ansvar for i at sørge for, at personer i kørestole kan spændes forsvarligt fast i deres biler. Ifølge EU forordning 214/2014 SKAL alle WTORS testes i den bilmodel og montageposition, i hvilken de bliver anvendt.

Man bør derfor forlange dokumentation for følgende:

  • At kørestolen er CE-mærket
  • At fastgørelsespunkter til fastspændingsstropperne er markeret på kørestolen
  • At der medfølger en grundig brugervejledning for kørestol og fastspændingsudstyr
  • At fastspændingsudstyret er godkendt i henhold til gældende standarder
  • At kørestolen har gennemgået og bestået en crash-test iht. ISO7176-19 eller 10542-1 SWM (specific wheelchair model)

 Foretræk de kørestolsproducenter, der kan dokumentere sikkerheden frem for dem der ikke kan.

En større grad af samarbejde imellem kørestolsproducenter, bilombyggere og leverandører af fastspændingsudstyr, vil have stor positiv betydning for sikkerheden.


Da Dahl Engineering har testsamarbejde med alle førende kørestolsproducenter, kan vi dokumentere at vores fastspændingsudstyr fungerer sammen med disse producenters kørestole. Se venligst liste ved at klikke her.