Spring til indhold

Derfor tester vi...

Dahl Engineering har med over 30 års erfaring inden for udvikling, sikkerhedstest og produktion af automobiludstyr en omfattende viden om sikkerheden og lovkravene. Som underleverandør af komponenter kan vi tilbyde et tæt samarbejde omkring udvikling og test/godkendelse af komponenter i den helhed, hvori de skal anvendes.

I dag bliver der ved kørestolslicitationer stillet krav om, at kørestol og fastspændingssystem skal crash testes sammen og leve op til ISO 7176-19. Alle WTORS skal, ifølge EU-forordning 2018/858 testes i den bilmodel og montageposition i hvilken de bliver anvendt. EU´s Medicindirektiv foreskriver, at en kørestols CE-mærkning ugyldiggøres og skal fjernes, såfremt der foretages en væsentlig ændring af det godkendte, såsom montering af et docking system, som ikke er blevet testet og CE-godkendt sammen med den pågældende kørestol. Endvidere fremgår det, at den der monterer eller tilpasser ikke godkendt udstyr eller monterer systemet på en måde, som falder uden for kørestolsfabrikantens specifikationer, betragtes som ansvarlig fabrikant og har ansvaret for udstyrets kvalitet, sikkerhed, ydeevne og ny dokumentation. For at undgå at CE-godkendelsen bortfalder, skal kørestol og docking system være testet og CE-godkendt sammen og instruktioner for montering og anvendelse sammen med det godkendte docking system, skal være beskrevet i kørestolsfabrikantens manual.

Vi har på nuværende tidspunkt crash-testet cirka 140 kørestole i henhold til ISO 10542-1:2012 og ISO 7176-19:2008 med Dahl Docking Station. Såfremt kørestolsproducentens brugs- og monteringsvejledning følges ved montering af Dahl Docking System, forbliver kørestolsproducentens CE-mærkning intakt. Som dokumentation kan en manual med CE-konformitetserklæring og vejledning for montering af docking systemet på hver enkelt model downloades.

Desuden tilbyder vi komplette, TÜV godkendte monteringssæt til 4-punkt WTORS, som lever op til og overgår EU forordning 2018/858 til fastspænding af kørestole på 85kg, 170kg samt 200kg plus bruger.

Historisk set dumper 4 ud af 5 kørestole ISO-testen ved første crash test. Vi har udvalgt tre eksempler fra vores arbejde med crash test og udvikling af fastspændingsudstyr og kørestole, som giver et realistisk billede af hvad der kan ske under en kollision med 48-50 km/t (se video til højre). Dette understreger nødvendigheden af at teste kørestole, fastspændingsudstyr og sikkerhedsseler i sin sammenhæng og brugssituation.