Spring til indhold

Derfor tester vi...

Dahl Engineering har med over 25 års erfaring inden for udvikling, sikkerhedstest og produktion af automobiludstyr en omfattende viden om sikkerheden og lovkravene. Som underleverandør af komponenter kan vi tilbyde et tæt samarbejde omkring udvikling og test/godkendelse af komponenter i den helhed, hvori de skal anvendes.

I dag bliver der ved kørestolslicitationer stillet krav om, at kørestol og fastspændingssystem skal crash testes sammen og leve op til ISO 7176-19. Alle WTORS skal, ifølge EU-forordning 214/2014 testes i den bilmodel og montageposition i hvilken de bliver anvendt. Det fremgår desuden af EU’s Medicindirektiv at CE-mærket medicinsk udstyr, som specialtilpasses uden for fabrikantens specifikationer derved bliver til et medicinsk udstyr efter mål og CE-mærket skal fjernes. Den, der specialtilpasser CE-mærket medicinsk udstyr uden for fabrikantens specifikationer, har ansvaret for udstyrets kvalitet, sikkerhed og ydeevne og bliver ansvarlig fabrikant af et udstyr efter mål.

Vi har på nuværende tidspunkt crash-testet cirka 100 kørestole i henhold til ISO 10542-1:2012 og ISO 7176-19:2008 med Dahl Docking Station. Såfremt kørestolsproducentens brugs- og monteringsvejledning følges ved montering af Dahl Docking System, forbliver kørestolsproducentens CE-mærkning intakt. Manualer til alle kørestole, som er CE-mærket med Dahl Docking System kan downloads fra vores hjemmeside.

Desuden tilbyder vi komplette, TÜV godkendte monteringssæt til 4-punkt WTORS, som lever op til og overgår EU forordning 214/2014 til fastspænding af kørestole på 85kg, 170kg samt 200kg plus bruger.

Erfaringsmæssigt dumper 4 ud af 5 kørestole ISO-testen ved første crash test. Vi har udvalgt tre eksempler fra vores arbejde med crash test og udvikling af fastspændingsudstyr og kørestole, som giver et realistisk billede af hvad der kan ske under en kollision med 48-50 km/t (se video til højre). Dette understreger nødvendigheden af at teste kørestole, fastspændingsudstyr og sikkerhedsseler i sin sammenhæng og brugssituation.